3e zondag van de maand: Soester Open Zondag Hussel
ZCC voor 2022
ZTC voor 2022


Hervatting WDC (2)
Zoals het districtsteam in zijn bericht d.d. 2 februari jl. over de hervatting van de Winter Doublette Competitie reeds meedeelde zou op één punt (het aantal speelavonden) een andere beslissing kunnen worden genomen. Nu de sportkantines vanaf vrijdag 18 februari in plaats van tot 22.00 uur tot 01.00 uur open mogen zijn, is besloten om niet drie speelavonden (met twee partijen per avond) te laten plaatshebben maar twee speelavonden (met drie partijen per speelavond). De eerste van deze twee speelavonden heeft plaats op 24 februari bij de vereniging die in het zogenoemde winterboekje bij de datum 24 februari staat vermeld. De tweede (laatste) speelavond heeft plaats op 10 maart bij de vereniging die in het zogenoemde winterboekje bij de datum 10 maart staat vermeld. De speelschema’s liggen per speelavond bij de wedstrijdtafel van de ontvangende vereniging.
Let op: Op de speelavond d.d. 24 februari is het tonen van een Corona-toegangsbewijs nog verplicht en een mondkapje bij verplaatsingen binnen de accommodatie.
Vanaf een dag later (25 februari; dat geldt dus voor de speelavond d.d. 10 maart) gelden geen beperkingen meer; dus geen Corona-toegangsbewijs, geen mondkapje en geen anderhalvemeter-regel. Gelet op de bijzondere omstandigheden wordt toegestaan op een speelavond met twee invallers te spelen. In dat geval moet het invallersformulier twee dagen vóór de speelavond worden gezonden naar: midden@njbb.nl. De verenigingen wordt verzocht Ø deze informatie door te sluizen naar hun leden die deelnemen aan de WDC; Ø rekening te houden met openstelling en aanwezigheid van kantinepersoneel; Ø een persoon beschikbaar te hebben die de licentie-controle uitvoert en (alleen op 24 februari) de Corona-toegangsbewijzen controleert. Met vriendelijke groet, (namens het districtsteam) Guillaume Spiering.

NPC wordt niet hervat voor de 2e seizoenshelft
NPC wordt niet hervat voor de 2e seizoenshelft
Tijdens de persconferentie van 25 januari 2022 hebben minister president Mark Rutte en minister van VWS Ernst Kuipers aangekondigd dat een groot deel van de maatregelen tegen verspreiding van COVID wordt versoepeld. Deze versoepelingen zorgen er onder andere voor dat er weer kan worden gesport in competitieverband. Dit is erg goed nieuws voor alle verenigingen en hun leden, het geeft meer mogelijkheden om de petanquesport weer te beoefenen. Tegelijkertijd moeten wij uiterst alert en voorzichtig blijven, want het aantal COVID besmettingen blijft toenemen. Steeds meer mensen krijgen zelf of in hun directe omgeving te maken met de gevolgen hiervan. Ook binnen petanque verenigingen worden deze gevolgen gevoeld. De horeca, dus ook sportkantines mogen weer open tot 22:00uur, mensen kunnen weer naar de bioscoop én er mag weer worden gesport in competitieverband met publiek. Dit laatste betekent dat er ruimte is om weer toernooien en competities te organiseren. Ondanks deze ruimte die wordt geboden, heeft het bondsbestuur besloten dat de NPC niet wordt hervat voor de tweede helft van de competitie en dat de stand wordt opgemaakt na halve competitie. De inhaalwedstrijden die nog openstaan, dienen wel te worden gespeeld. Waarom wordt de NPC niet hervat voor de 2e seizoenshelft? Zoals gezegd, nemen de besmettingscijfers toe. Waar dit gaat eindigen en welke gevolgen dit op de verenigingen en teams gaat hebben, is nog onduidelijk. Wat op dit moment wel duidelijk is, is dat er veel teams zijn die te weinig spelers beschikbaar hebben om wedstrijden te kunnen spelen. De redenen hiervan variëren, maar zijn veelal gerelateerd aan de gevolgen van de toenemende besmettingen. Het bondsbestuur verwacht dat hierdoor de komende maanden veel wedstrijden niet kunnen worden gespeeld. Dit zorgt er voor dat er in verschillende poules een scheef beeld ontstaat met betrekking tot de stand. De overvolle toernooikalender biedt daarnaast geen ruimte om deze wedstrijden op een later moment (voor medio april) in te halen. Medio april beginnen de voorbereidingen op de indeling van het seizoen 2022-2023. Om deze redenen heeft het bondsbestuur, na advies van de competitieleiding, besloten om de NPC na afronding van de eerste helft van de competitie, niet te hervatten. Eindstand op basis van halve competitie Op 47 wedstrijden na heeft ieder team een halve competitie gespeeld in het seizoen 2021-2022. In alle poules wordt de eindstand opgemaakt na een halve competitie. Deze eindstand bepaalt welke teams promoveren en degraderen, net zoals in een ‘normaal’ seizoen. Om een zo eerlijk mogelijk stand te krijgen, dienen de resterende 47 wedstrijden alsnog te worden gespeeld. Veel teams hebben al met elkaar afgesproken op welk moment dit gaat gebeuren. Nu de tweede seizoenshelft niet wordt gespeeld, komen er speelmomenten (zaterdagen en maandagavonden) vrij om de inhaalwedstrijden in te plannen. Daarnaast mogen wedstrijden, als teams hierover afspraken maken, ook doordeweeks worden gespeeld. Deze wedstrijden dienen in ieder geval voor 16 april 2022 te worden gespeeld in verband met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Het is aan de teams zelf om dit te organiseren. Het bondsbestuur roept iedereen op de nog steeds geldende coronaregels strikt in acht te nemen en de risico’s met toepassing van deze versoepelingen tot een minimum te beperken. Maak gebruik van de vrijgekomen speelweekenden Dat de NPC halverwege wordt beëindigd, betekent niet dat er niet kan worden gespeeld op de accommodatie. Binnen de huidige maatregelen is er veel mogelijk en daar zijn wij heel blij mee. Start daarom een interne competitie, plan extra speelmiddagen of regel een zelf georganiseerde ontmoeting met een club uit de buurt. Het bondsbestuur roept de verenigingen op om de vrijgekomen zaterdagen/weekenden en maandagavonden (in district Zuidoost) te benutten om zoveel mogelijk spelers op een veilige en verantwoorde manier tegen elkaar te laten spelen. Om de petanquesport te beoefenen en samen veel sportief plezier te hebben. Mocht een vereniging ondersteuning daarbij nodig hebben, dan hoort het bondsbureau dit graag.


nlpetanque nieuws - district midden/
Het districtsteam heeft besloten de Winter Doublette Competitie 2021-2022 te hervatten, doch in verband met de onduidelijkheid en onzekerheid van de zijde van het kabinet rond de maatregelen ter beteugeling van het virus Covid-19 in aangepaste vorm. De WDC wordt teruggebracht tot een halve competitie, hetgeen impliceert dat nog zes partijen dienen te worden gespeeld. In verband met de sluitingstijd van de kantines (22.00 uur) worden per speelavond twee partijen gespeeld, hetgeen impliceert dat nog drie speelavonden dienen plaats te hebben. De eerste speelavond heeft plaats op 24 februari bij de vereniging die in het zogenoemde winterboekje bij de datum 24 februari staat vermeld. De tweede speelavond heeft plaats op 3 maart bij de vereniging die in het zogenoemde winterboekje bij de datum 10 februari staat vermeld. De derde (laatste) speelavond heeft plaats op 10 maart bij de vereniging die in het zogenoemde winterboekje bij de datum 10 maart staat vermeld. De speelschema’s liggen per speelavond bij de wedstrijdtafel van de ontvangende vereniging. De deelnemers wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn en te starten met de partijen en “stops” zo kort mogelijk te houden om de speelavond metterdaad om 22.00 uur te kunnen beëindigen. Gelet op de bijzondere omstandigheden wordt toegestaan op een speelavond met twee invallers te spelen. In dat geval moet het invallersformulier twee dagen vóór de speelavond worden gezonden naar: midden@njbb.nl. Het tonen van een Corona-toegangsbewijs is per speelavond verplicht, tenzij vóór 24 februari op dit punt een versoepeling van deze maatregel bekend wordt gemaakt. Indien uiterlijk 15 februari (het eerstvolgende zogeheten “meetmoment” voor het kabinet) bekend wordt gemaakt dat sportkantines langer open mogen blijven dan 22.00 uur, kan het zijn dat het districtsteam alsnog twee speelavonden (met elk drie te spelen partijen) vaststelt. De verenigingen worden daarover in dat geval tijdig geïnformeerd.

KLIK HIER -> Standenmonitor en speelschema Gemshoorn 1 - NPC 2021-2022

KLIK HIER -> Standenmonitor en speelschema Gemshoorn 2 - NPC 2021-2022